Home

زخمه بر ساز

10 Jul 2012

■ هدی رستمی

در لغتنامه اکسفورد در برابر واژه «عکاسی هنری» آمده است: هنری خلاقانه به ویژه در زمینه هنرهای بصری که بیشترین بها را به ویژگی‌های زیبایی‌شناسانه و مفاهیم روشنفکرانه از طریق اصول تصویری داده است. از ویژگی‌های عکاسی هنری این است که گاهی باور تصویر و محتوای آن سخت می‌شود. سوژه به واسطه ترکیب‌ خاص رنگ و نور و فضاسازی خلاقانه تا حد زیادی دست نیافتنی و غیرقابل باور می‌نماید.

بهترین برداشت‌ها را معمولا خود تصویر می‌سازد، اما بررسی و تحلیل جامع در معنی و محتوای عکس‌ها به خصوص عکاسی هنری، می‌تواند درک و شناخت مخاطب از هدف عکاس را بالاتر برده و عمیق‌تر کند.

دومین مجموعه عکس هدی رستمی، عکاس جوان ایرانی مجموعه‌ای دیگر در سبک کار و دید خاص وی به سوژه در شرایط پیرامونی آن در ایران است. رستمی آنگونه که خود می‌گوید؛ از طریق عکس‌هایش قصد دارد حرف‌هایی را بگوید که گفتن آنها سال‌هاست در ایران ممنوع شده است.

 
Tehran Review
کلیدواژه ها: , , , , | Print | نشر مطلب Print | نشر مطلب

  1. Shahrzad says:

    عاااااالی هستن……

  2. Ahmad says:

    جسارت هدا رستمی قابل تحسینه ولی عکس ها به وضوح با پختگی فاصله دارن. فضاسازی، انتخاب لوکیشن، انتخاب مدل ها و حالت هاشون مشابه عکس های فانتزی عکاس های تجاری و مد اروپای شرقی و روسیه هستند. مشخصه که دلیل تمایز و به چشم اومدن کارای هدا رستمی، مرتبط کردن ایده مجموعه با محدودیت های دختران ایرانیه که در مجموعه اول بیشتر به چشم میومد و در این مجموعه از بار اون هم کاسته شده. ظاهرن عجله عکاس برای تهیه مجموعه عکس هایش روی کیفیت و پختگی کارش تأثیر نامناسبی داشته

What do you think | نظر شما چیست؟