Home

دنیای اسطوره‌ها…

December 16, 2013

■ هانیه ر.ج

در طول تاریخ این پرسش اساسی ذهن بشر را به خود مشغول کرده که چرا و چگونه مخلوقاتی افسانه‌ای یا تاریخی، نقش اسطوره را به خود گرفته‌اند و تا امروز هم مورد توجه و علاقه انسان‌ها قرار دارند؟ با نگاهی به آثار و نوشته‌های الیاده در زمینه ساختار و کارکرد اساطیر در طول دوره‌های مختلف تاریخی می‌توان به این نکته مهم دست یافت که اسطوره، چه به صورتی که در جوامع کهن وجود داشته و چه در شكلي كه امروزه حیات دارد، تاریخی از موجودات مافوق طبیعی را تشکیل می‌دهد که دارای دو جنبه و مشخصه واقعی و قدسی هستند.


تجلی هنر در عصر مدرنیته

September 11, 2013

■ هانیه ر.ج

تفاوت قرن بیستم با دیگر قرن‌های‏ گذشته امکان بازتولید و ضبط و پخش دیداری ـ شنیداری بوده است. این میل به مشاهده‏ در وجود انسان‌ها سبب‏ تکامل تلویزیون، ویدئو و سپس به‏کارگیری رایانه و شبکه‏های ارتباطی متفاوتی شده‏ است. این گرایش به زعم‏ بنیامین، در گذشته برپایه سنت‌ها و آیین‌ها بوده اما به دلیل آن‌که اصل یگانگی‏ نیز با این بازتولید ماشینی‏ دیگر سنخیتی ندارد، لذا به جای سنت، کارکردی جدید یعنی سیاست، اصل اساسی هنر شده است.


عضویت در خبرنامه تهران ریویو

نشانی ایمیل

Search
Most Viewed
Last articles
Tags
  • RSS iran – Google News

  • video
    کوچ بنفشه‌ها

    تهران‌ریویو مجله‌ای اینترنتی، چند رسانه‌ای و غیر انتفاعی است. هدف ما به سادگی، افزایش سطح گفتمان عمومی در مورد ایده‌ها، آرمان‌ها و وقایع جهان امروز است. این مشارکت و نوشته‌های شما مخاطبان است که کار چند رسانه‌ای ما را گسترش داده و به آن غنا و طراوت می‌بخشد. رایگان بودن این مجله اینترنتی به ما اجازه می‌دهد تا در گستره بیشتری اهداف خود را پیگیری کرده و تاثیرگذار باشیم. مهم‌تر از همه اینکه سردبیران و دست‌اندرکاران تهران‌ریویو به دور از حب و بغض‌های رایج و با نگاهی بی‌طرفانه سعی دارند به مسایل روز جهان نگاه کرده و بر روی ایده‌های ارزشمند انگشت بگذارند. تهران ریویو برای ادامه فعالیت و نشر مقالات نیازمند یاری و کمک مالی شماست.