Home

خیز السیسی برای ریاست جمهوری

October 31, 2013

■ علی افشاری

انتظار برخورد مثبت با صندوق های رای از سوی کسانی که در انتخابات قبلی شرکت نکردند، پایین است. همچنین از آنجایی که امکان رقابت نامزد وابسته به اخوان نیز وجود ندارد، لذا به احتمال زیاد اسلام گراها و حامیان آنها انتخابات را تحریم خواهند کرد؛ ولی چون میزان شرکت کنندگان در همه پرسی قانون اساسی در زمان ریاست جمهوری مرسی نیز پایین و زیر پنجاه درصد بود، لذا تاکید بر نرخ مشارکت کم، مشکل حادی را برای السیسی و ارتش مصر ایجاد نمی کند.


سوریه؛ کاهش تنش خارجی، افزایش پیچیدگی در داخل

October 1, 2013

■ علی افشاری

نفجار بمب در مسجد الساحل شهر رنکوس در شمال دمشق، تحرک جدیدی به خشونت‌ها در سوریه بخشید. این منطقه خارج از نفوذ حکومت و مخالفان مسلح سوریه است. در حالی که آهنگ درگیری‌ها در سوریه کاهش یافته بود، انفجار بمب در مسجد و کشته شدن حداقل 30 نفر، آتش رویارویی‌های خونین را شعله‌ورتر خواهد ساخت. بدین ترتیب جنگ داخلی سوریه علی رغم کاهش تنش‌های خارجی حکومت سوریه و غالب شدن دیپلماسی به جای برخورد نظامی احتمالی، کماکان تداوم یافته و علامتی حاکی از فروکش کردن در دست نیست.


پیامدهای حمله احتمالی آمریکا به سوریه

September 2, 2013

■ علی افشاری

پوتین از آمریکا خواست خویشتن داری کند. اسرائیل گنبد آهنی را آماده کرده است تا جلوی حملات موشکی احتمالی سوریه و حزب الله لبنان و حماس را بگیرد. حزب الله ضمن آماده باش کامل اعلام کرده است که واکنشش بستگی به ماهیت و اندازه حمله احتمالی آمریکا خواهد داشت. ایران نیز نماینده ویژه ای به سوریه اعزام داشته و ضمن مخالفت با حمله آمریکا، مرتب هشدار می دهد که تبعات اقدام نظامی فوق فراتر از سوریه بوده و گریبان اسرائیل را می گیرد. با توجه به این وضعیت می توان پیش بینی کرد حمله نظامی دیگری در منطقه رخ خواهد داد


عوامل پیروزی روحانی

June 20, 2013

■ علی افشاری

شگفتی اصلی این انتخابات، تصمیم نظام سیاسی برای پذیرش روحانی و شمارش واقعی آرای ریخته شده در صندوق بود.


نفی کلیشه‌گرایی در رابطه دو حزب اصلی آمریکا و ایران

November 26, 2012

■ علی افشاری

مقامات جمهوری اسلامی بیش از نظام سیاسی گذشته باور دارند انتخابات در آمریکا تزئینی است و صاحبان قدرت در آنجا سرمایه داران بزرگی هستند که تصمیمات شان را بر رئیس جمهورها تحمیل می کنند. در این نظر که بخشی از اپوزیسیون ایرانی نیز در آن شریک است، فرقی نمی کند چه کسی رئیس جمهور شود. از منظر آنان برونداد هر انتخابات، تداوم حیات اراده خصمانه حکومتی تجاوزگر به ملت و کشور ایران است.


تغییر جمهوری اسلامی و مسئله تمامیت ارضی

October 25, 2012

■ علی افشاری

یکی از دلایلی که معمولا مخالفان تغییر جمهوری اسلامی و رویکرد سیاسی رادیکال مطرح می کنند نگرانی از به خطر افتادن تمامیت ارضی ایران است. در واقع اینگونه تصور می شود که در خلاء قدرت به وجود آمده در دوره انتقالی به نظم سیاسی جدید، نیروهای گریز از مرکز فعال گشته و در غیاب نیروهای حافظ نظم و امنیت جامعه، پریشانی اوضاع و برخی توطئه های خارجی پروژه تجزیه کشور کلید می خورد.


رهیافتی کارکرد گرایانه در قبال توهین به اسلام

September 17, 2012

■ علی افشاری

قطعا این برخوردهای غیر مدنی حتی با انگیزه های درست و مبتنی بر غیرت دینی انجام شده باشند اما نتیجه ای کاملا منفی برای اسلام به بار آورد و تبعات منفی آن بسیار بیشتر از فیلم تمسخرآمیز و سبک “بی گناهی مسلمانان” بود. به نوعی می شود گفت طراحان و تهیه کنندگان این فیلم و به خصوص پشتیبانان اسلام هراسی در غرب به هدف خود رسیدند و این تصور در افکار عمومی غرب ترویج شد که مسلمانان به دنبال تحمیل قوانین شرع و خطوط قرمز خود بر کل جهان هستند.


بزرگ‌نمایی جنگ و اختلال در مکانیزم دفاعی جامعه

August 27, 2012

■ علی افشاری

ممکن است جنگ طلبان و اراده های داخلی و خارجی که به هر دلیلی منافعی در جنگ دارند بخواهند تعمدا با راه انداختن کارزارهای روانی، مکانیزم دفاعی جامعه ایران را مختل نمایند تا در زمان موعود ضربه کاری را وارد سازند؛ اما رصد کردن مواضع حکومت و دولت های خارجی نشان می دهد هیچ یک تا کنون تصمیم قطعی برای جنگ نگرفته اند؛ بلکه جنگ پسامد نامطلوب خطای محاسبه و یا به بن بست کشیده شدن مصالحه اتمی خواهد بود


بخش خاموش جامعه و موقعیت استراتژیک در موفقیت دوران گذار

August 11, 2012

■ علی افشاری

بخش خاموش و منفعل جامعه آن دسته از مردم هستند که نظر مثبتی به حکومت و کارگزاران آن ندارند. با مبانی مشروعیت آن بیگانه هستند ولی لزوما تضاد با آن نیز ندارند. از وضع موجود ناراضی هستند ولی در شرایط عادی نارضایتی خود را به اعتراض فعال توسعه نمی دهند. مخالفت آنها جنبه خاموش دارد. دلایل این سکوت متفاوت است. برخی قائل به هزینه دادن نیستند و توانایی پرداخت آن را ندارند. برخی وقتی مطمئن بشوند تغییر منجر به بهبود اوضاع می شود و هرج و مرج و نا امنی به بار نمی آورد به جنبش اعتراضی می پیوندند. جماعت دیگری هستند که نفس زندگی را در هر شرایطی ارجح می پندارند.


جامعه توده‌ای و سترونی ائتلاف سیاسی در ایران

July 23, 2012

■ علی افشاری

تصوری که عده ای از کنشگران سیاسی تبلیغ می کنند اگر جمع متنوع و نامتجانسی از گروه های سیاسی ائتلاف بکنند، دیگر کار حکومت تمام است و نیروی لازم برای استقرار دموکراسی در ایران فراهم شده است؛ نه تنها با واقعیت تطبیق نمی کند بلکه تا حدی متوهمانه است. جامعه ایران تقسیم شده بین نیروهای سیاسی نیست و حالت پارتیشن بندی شده نیز ندارد، بلکه یک جامعه توده ای است که حول یک گفتمان تهییج کننده و موثر به پا می خیزد و به سمت عمل سیاسی مشخصی میل پیدا می کند.


انقلاب و انتظار نامعقول پیروزی سریع

June 28, 2012

■ علی افشاری

اصلاح بر انقلاب تا جایی مقدم است که امید به موفقیت به نحو قابل قبولی در آن وجود داشته باشد و گرنه اگر اصلاح طلبی در چنبره دور باطل و تداوم بن بست سیاسی اسیر شود، آنگاه بیش از هر عامل دیگری دگرگونی های بنیادی در ساختار حکومت را تسریع می کند. غلط نیست اگر بگوئیم انقلاب ها عمدتا از زهدان تجارب اصلاحی ناموفق متولد شده اند.


اجلاس مسکو و اتکا به “مذاکره برای مذاکره”

May 31, 2012

■ علی افشاری

ظرفیت تحریم هایی که امکان همراهی چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل را داشته باشد، فاصله زیادی با تحریم های کنونی ندارد و غرب ناگزیر است به سمت اقدامات یک جانبه روی بیاورد. از آنجایی که ریسک حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران بالا است، لذا حکومت می پندارد که غرب هیچگاه از این گزینه استفاده نخواهد کرد و لذا وقتی در بن بست امکان ناپذیری تحریم های شدیدتر قرار بگیرد، با توجه به فشار های ناشی از وضعیت نابسامان اقتصادی دنیا لذا ناگزیر از کنار آمدن با حکومت است و اینجا نقطه ای است که حکومت می تواند با بهای بیشتری مصالحه را بفروشد.


جایگاه راهبرد انتخابات محور در جنبش سبز

August 26, 2011

■ علی افشاری

جنبش سبز یک انفجار اجتماعی و اتصال خطوط مختلف و نا همگون در اعتراض به وضع موجود بود. این تکثر و تنوع که هیچگاه جنبه موثر به خود نگرفت تا مدت زمانی با خلق هیجان، جنبش را زنده نگاه داشت. بی نظمی و نبود ساختار کنترل بخش منجر به آزاد شدن نیروی زیادی شد. منتها ماهیت غیر سازمان یافته، غیر توافقی و خود جوش این همکاری نتوانست دینامیسم جنبش را حفظ کند


ترور پژوهشگران و رویکرد نیروهای آزادی خواه

July 26, 2011

■ علی افشاری

سوء قصد به جان داریوش رضایی نژاد، زنجیره ترور های مشکوک چهره های علمی را تداوم بخشید. وی چهارمین نفری است که در پی کشته شدن دکتر مسعود علیمحمدی و دکتر مجید شهریاری و ترور نافرجام فریدون عباسی، قربانی خشونت هدفمند شد. این ترور ادعاهای وزارت اطلاعات مبنی بر اشراف بر سیستم های امنیتی غرب و اسرائیل را زیر سئوال برد.


نگاهی به اهمیت شمار حاملان در موفقیت جنبش‌های اجتماعی

June 29, 2011

■ علی افشاری

همیشه در موفقیت اعتراضات خیابانی، میزان شرکت کنندگان نقشی کلیدی بازی می کند. در واقع این گونه به نظر می رسد که تا اعتراضی فراگیر نباشد و درصد زیادی از افراد جامعه را درگیر نکند، توانایی تغییر فضای سیاسی را ندارد. از این رو معمولا قدرت یک جنبش اجتماعی، بقاء، پتانسیل رشد و دوام آن تابعی از کمیت بدنه حامل آن است.


منشور جنبش سبز باید اصلاح شود

June 17, 2011

■ سعید جعفری ـ شروین نکویی

آن چیزی که می تواند همه گروه های سیاسی را همبسته سازد، پای بندی به موازین دموکراسی، اتیک و اخلاق سیاسی و قواعد بازی اخلاقی و منصفانه هست. نمی توان با ایده مبهم و کلی “اتحاد نیروها” بر فراز این اختلافات پل زد و آنها را به آینده نا معلومی احاله داد


بیدار باش سلوک اخلاقی در منازعات کنونی قدرت

May 25, 2011

■ علی افشاری

آنچه امروز در صحنه سیاسی ایران در جریان است و منجر به شکاف و رویارویی جدید در درون بلوک قدرت شده است، موضوع خوبی برای ارزیابی میزان پای بندی به اخلاق در میان کنشگران سیاسی خواهان تغییر است.


رویکرد مناسب نیروهای دموکراسی‌خواه در منازعات جدید حاکمیت

May 14, 2011

■ علی افشاری

کشمکش های اخیر بین هواداران رهبری و حلقه یاران احمدی نژاد، فصل جدیدی در عرصه سیاسی کشور گشود. یکی از سئوالات اساسی در این دوره، چگونگی مواجهه جنبش دموکراسی خواهی و یا جنبش سبز با این شکاف است.


چگونگی کوتاه کردن مسیر مبارزه

March 29, 2011

■ علی افشاری

در تمام فراز و نشیب این موج بیست ماهه، توقع نیروهای سیاسی و اجتماعی هوادار تغییرات از هر راهپیمایی و تجمعی، تکرار حضور خیابانی 25 خرداد بود. دور جدید اعتراضات نیز بر پا کردن میدان تحریری دیگر در تهران را انتظار می کشید. حال که اعتراضات خیابانی فروکش کرده است فرصت نیکویی است تا به بحث در خصوص مدل مطلوب فعالیت در شرایط کنونی پرداخت.


راز شکوفایی “قدرت مردم”

March 11, 2011

■ علی افشاری

وقتی مبارزه با ظلم و بیداد گری، توقف خودکامگی، تلاش برای رسیدن به عدالت اجتماعی و جلو بردن دموکراسی در رویه های جاری و استفاده از ظرفیت های قانونی به بن بست می رسد، آنگاه آتشفشان نیروی مردم فعال می شود. در غیاب ساز و کار های متعارف حل منازعات و به بن بست رسیدن راهکارهای پارلمانتاریستی، عرصه برای خلق فشار اجتماعی مهیا می گردد.


عضویت در خبرنامه تهران ریویو

نشانی ایمیل

Search
Most Viewed
Last articles
Tags
  • RSS iran – Google News

  • video
    کوچ بنفشه‌ها

    تهران‌ریویو مجله‌ای اینترنتی، چند رسانه‌ای و غیر انتفاعی است. هدف ما به سادگی، افزایش سطح گفتمان عمومی در مورد ایده‌ها، آرمان‌ها و وقایع جهان امروز است. این مشارکت و نوشته‌های شما مخاطبان است که کار چند رسانه‌ای ما را گسترش داده و به آن غنا و طراوت می‌بخشد. رایگان بودن این مجله اینترنتی به ما اجازه می‌دهد تا در گستره بیشتری اهداف خود را پیگیری کرده و تاثیرگذار باشیم. مهم‌تر از همه اینکه سردبیران و دست‌اندرکاران تهران‌ریویو به دور از حب و بغض‌های رایج و با نگاهی بی‌طرفانه سعی دارند به مسایل روز جهان نگاه کرده و بر روی ایده‌های ارزشمند انگشت بگذارند. تهران ریویو برای ادامه فعالیت و نشر مقالات نیازمند یاری و کمک مالی شماست.