Home

آمريکا: شرکت‌های خصوصی از همکاری با ايران فاصله می‌گیرند

23 Jun 2010

استيوارت لوی، معاون وزارت خزانه داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم و اطلاعات مالی، می گوید: شرکت های خصوصی در بخش های بیمه، انرژی و مالی به شکل روز افزونی در تلاشند تا از خطر همکاری با ایران پرهیز کنند.

استیورات لوی که در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا صحبت می کرد، افزود: «تقريبا همه موسسات بزرگ مالی يا روابط خود با ايران را کاملا قطع کرده يا آن را به شدت کاهش داده اند».

استيوارت لوی گفت: «ما اکنون شاهد آن هستيم که شرکت ها درطيف وسيعی از بخش های مختلف، از جمله بيمه، مشاوره، انرژی و توليد در حال اتخاذ تصميم مشابه هستند».

معاون وزیر خزانه‌داری امریکا تاکيد کرده است تصميم شرکت ها برای همکاری نکردن با شرکت های دولتی ايران، نقش «بسيار مهمی» در تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی خواهد داشت.

لوی گفته است: «اقدام دواطلبانه بخش خصوصی باعث افزايش تاثير تحريم های دولتی(عليه ايران) خواهد شد».

استيوارت لوی همچنين تاکيد کرد: هنگامی که برخی از شرکت های بخش خصوصی تصميم بگيرند که روابط خود با ايران را قطع کنند، اعتبار ديگر شرکت ها را به مخاطره انداخته و انها نيز از اين روند پيروی خواهند کرد.

وی افزود:چنين تصميم دواطلبانه ای برای کاهش روابط با ايران، فراتر از تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متحد و آمريکا، باعث کاهش منافع تجاری ارتباط با ايران شده و دولت ها راحت تر می توانند اقدامات محدود کننده را به کار بندند.

در جلسه کميته روابط خارجی سنای آمريکا، ويليام برنز ، معاون وزارت امور خارجه در امور سياسی نيز بار ديگر برخطرهای ناشی از مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای تاکيد کرد.

برنز افزود: « اين خطرها، با اقدام های گسترده تر رهبران ايران، به ويژه پشتيبانی مداوم آنها از گروه های تروريستی، مخالفت با صلح خاورميانه، سخنان آنها مبنی بر نابودی اسرائيل و تکذيب هولوکاست و سرکوب وحشيانه شهروندان خود، مضاعف می شود.»

معاون وزارت خارجه آمريکا در امور سياسی اضافه کرد: « دولتی که حقوق مردم خود را محترم نمی شمارد، بسيار دشوار خواهد بود بپذيريم که در پی کسب احترام جامعه ی جهانی است.»

 
Tehran Review
کلیدواژه ها: , , | Print | نشر مطلب Print | نشر مطلب


What do you think | نظر شما چیست؟

عضویت در خبرنامه تهران ریویو

نشانی ایمیل

Search
Most Viewed
Last articles
Tags
  • RSS iran – Google News

  • video
    کوچ بنفشه‌ها

    تهران‌ریویو مجله‌ای اینترنتی، چند رسانه‌ای و غیر انتفاعی است. هدف ما به سادگی، افزایش سطح گفتمان عمومی در مورد ایده‌ها، آرمان‌ها و وقایع جهان امروز است. این مشارکت و نوشته‌های شما مخاطبان است که کار چند رسانه‌ای ما را گسترش داده و به آن غنا و طراوت می‌بخشد. رایگان بودن این مجله اینترنتی به ما اجازه می‌دهد تا در گستره بیشتری اهداف خود را پیگیری کرده و تاثیرگذار باشیم. مهم‌تر از همه اینکه سردبیران و دست‌اندرکاران تهران‌ریویو به دور از حب و بغض‌های رایج و با نگاهی بی‌طرفانه سعی دارند به مسایل روز جهان نگاه کرده و بر روی ایده‌های ارزشمند انگشت بگذارند. تهران ریویو برای ادامه فعالیت و نشر مقالات نیازمند یاری و کمک مالی شماست.