Home

رنگ

29 Jul 2012

■ هدی رستمی

بورانو جزیره ای در بخش شمالی تالاب ونیز است که جمعیتی معادل 2800 نفر ساکن در خود دارد. بورانو از چهارجزیره کوچک که با کانال‌های 10 متری آب از هم جداشده اند تشکیل شده است. کانال پونتینلو در غرب، کانال زوئکو در جنوب و کانال ترانوا در شرق قرار گرفته اند. بورانو برای توری هایی که در آن می بافند و برای خانه های رنگین ماهیگیرانش معروف است تا جاییکه لقب بهشت عکاسان را از آن خود ساخته است. دیوارهای درخشان رنگ آمیزی شده نه فقط در کانال های توریستی اصلی بلکه در تمام جزیره گسترش یافته است. رنگ آمیزی خانه ها در اصل از یک سیستم خاص برگرفته از عصر طلایی توسعه جزیره الهام گرفته شده است و اگر کسی مایل باشد خانه خود را رنگ کند باید درخواستی را به دولت تسلیم کند و دولت بر اساس رنگ های محدود و منطقه آن خانه اجازه را صادر می کند.

مجموعه‌ای که در پی می‌آید، عکس‌های هدی رستمی از این شهر است:

 
Tehran Review
کلیدواژه ها: , , , | Print | نشر مطلب Print | نشر مطلب


What do you think | نظر شما چیست؟